WELCOME TO CAMBODIA PHAR-MED 2019

ព័ត៌មាននៃអង្គភាពចូលរួមតាំងពិព័រណ៍

ស្វែងយល់អំពីអ្នកដែលនឹងចូលរួមពិព័រណ៍

លម្អិត

ព័ត៌មានរបស់

ស្វែងយល់អំពីអ្នកដែលជាភ្ញៀវទស្សនា

លម្អិត

កក់កន្លែងសម្រាប់លោកអ្នក

មានជម្រើសជាច្រើនទៅលើទីកន្លែងទំនេរ និងបញ្ជោរ

លម្អិត

ឈ្មោះអង្គភាពចូលរួមតាំងពិព័រណ៍

ឈ្វេងយល់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងនឹងចូលរួម

លម្អិត

1000

កិច្ចប្រជុំ

80

អ្នកតាំងពិព័រណ៍

2000

អ្នកចូលរួមជាឈ្មួញ

10

ប្រទេស

ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងព្រឹត្តិប័ត្រអេឡិចត្រូនិករបស់យើងខ្ញុំ

រក្សាការទាក់ទង និងទទួលនូវរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗបំផុតពីយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មាន

CAMBODIA PHAR-MED 2018 EXPO MET WITH LOCAL ENTERPRISES...

The networking and kickoff event of Cambodia Phar-Med 2018 took place on 19th July 2018 at Ball room 2, the 1st floor, The Great Duke Phnom Penh Hotel, Phnom Penh, Cambodia, welcomed 35 local healthcare enterprises and 10 famous local media channel. ...

HEALTHCARE RESOURCE GUIDE: CAMBODIA

The Cambodian health market is comprised of a wide variety and range of health-care providers, including public health facilities, pharmacies, private hospitals, and medical professional services operating from their own facilities or traveling directly t...

CAMBODIA - PHARMACEUTICALS, MEDICAL SUPPLIES, AND MEDICAL...

This is a best prospect industry sector for this country. Includes a market overview and trade data...

កម្មវិធីសិក្ខាសាលា

CAMBODIA PHAR-MED 2019 សន្យាផ្ដល់នូវនិន្នាការទីផ្សារថ្មីៗ វិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាប្រឈម ក៏ដូចជាឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងទីផ្សារថែទាំសុខភាព។

FAQ

ទទួលបានចំលើយទាំងអស់ចំពោះសំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់បំផុត(FAQs)ដូចខាងក្រោមនេះ

Cambodia Phar-Med 2019 គឺជាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធំបំផុតនិងសន្និសីទស្តីពីមន្ទីរពេទ្យរោគវិនិច្ឆ័យឱសថពេទ្យនិងការស្តារនីតិសម្បទាដែលជាវេទិកាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីរកឱ្យឃើញការច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតដើម្បីតភ្ជាប់និងធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា។

Cambodia Phar-Med Expo សូមស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនដែលល្បីៗ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជំនាញ និងអ្នកចែកចាយពីវិស័យថែទាំសុខភាពជាច្រើនទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងផ្តល់នូវការបង្ហាញពីវិសាលភាពនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មជំនាញ ក្នុងគោលបំណង៖ 

 • គ្រោះថ្នាក់ និងសង្រ្គោះបន្ទាន់
 • រោគវិនិច្ឆ័យ
 • ប្រព័ន្ធសំអាតនិងការបោសសំអាត
 • គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពេទ្យ
 • គ្រឿងសង្ហារិមនិងបរិក្ខារមន្ទីរពេទ្យ
 • គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យ
 • គ្រឿងបរិក្ខាចក្ខុពេទ្យ
 • ឧបករណ៍ស្តារនីតិសម្បទា / គ្រឿងសំអាង
 • វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ឱសថ គីមីសាស្ត្រអាហារបំប៉ន ជាច្រើនប្រភេទ
 • វត្ថុធាតុដើមរបស់ឱសថ
 • ការផលិតឱសថ ការសម្រិតសម្រាំង និងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់
 • សម្ភារៈ និងបរិក្ខារធ្មេញ
 • ឧបករណ៍គ្លីនិក និងបន្ទប់ពិសោធន៍
 • បច្ចេកវិទ្យា និងសេវាកម្មសាងសង់
 • ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • សំពត់
 • ឧបករណ៍បោកអ៊ុត និងសម្ងួត
 • គ្រឿងសំអាងពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងសម្រាប់ព្យាបាល
 • រោគសាស្រ្តស្បែក ឱសថថែរក្សាសម្ផស្ស
 • គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ ការវះកាត់កែសម្ផស្សឧបករណ៍វះកាត់កែសម្ផស្ស ឧបករណ៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗ
 • សេវាកម្ម និងការបោះពុម្ពផ្សាយ 

Accident and Emergency Equipment/គ្រោះថ្នាក់ និងសង្រ្គោះបន្ទាន់

                      Diagnostics/រោគវិនិច្ឆ័យ

                      Disinfection and Disposal Systems/ប្រព័ន្ធសំអាតនិងការបោសសំអាត

                      Electromedical Equipment/គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពេទ្យ

                      Hospital Furniture and Equipment/គ្រឿងសង្ហារិមនិងបរិក្ខារមន្ទីរពេទ្យ

                      Medical Consumables/គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យ

                      Ophthalmic Supplies/គ្រឿងបរិក្ខាចក្ខុពេទ្យ

                      Rehabilitation Equipment / Orthopedic Supplies/ឧបករណ៍ស្តារនីតិសម្បទា / គ្រឿងសំអាង

                      Medicine: various kinds of Pharmaceuticals, Chemistry, Nutritious Food/វេជ្ជសាស្ត្រ៖ ឱសថ គីមីសាស្ត្រអាហារបំប៉ន ជាច្រើនប្រភេទ

                      Drug materials/វត្ថុធាតុដើមរបស់ឱសថ

                      Pharmaceutical Processing, Filling, Packaging Machinery/ការផលិតឱសថ ការសម្រិតសម្រាំង និងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់

                      Dental Equipment and Supplies/សម្ភារៈ និងបរិក្ខារធ្មេញ

                      Laboratory and Clinical Equipment/ឧបករណ៍គ្លីនិក និងបន្ទប់ពិសោធន៍

                      Building Technology and Services/បច្ចេកវិទ្យា និងសេវាកម្មសាងសង់

                      Communication and Information Technology/ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

                      Fabrics/សំពត់

                      Laundry and Dry Cleaning Equipment/ឧបករណ៍បោកអ៊ុត និងសម្ងួត

                      Medical Cosmetics, Treatment cosmetics/គ្រឿងសំអាងពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាងសម្រាប់ព្យាបាល

                      Dermatology, Aesthetic medicine/រោគសាស្រ្តស្បែក ឱសថថែរក្សាសម្ផស្ស

                      Aesthetic Medical Devices; Plastic Surgery, Medical plastic surgery appliances, equipment and materials/គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ ការវះកាត់កែសម្ផស្សឧបករណ៍វះកាត់កែសម្ផស្ស ឧបករណ៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗ

                      Services and Publications/សេវាកម្ម និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

 

អ្នកទស្សនាសំខាន់ៗរបស់យើងខ្ញុំគឺ៖

 • អ្នកចែកចាយ ឈ្មួញ អ្នកនាំចូល
 • អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិក
 • វេជ្ជបណ្ឌិត(គ្លីនិកនិងមន្ទីរពេទ្យ)
 • ទន្តពេទ្យពេទ្យធ្មេញជំនាញ
 • ឱសថការី អ្នកផ្សំឱសថ
 • ជីវវិទូជីវគីមីវិទូអ្នកបច្ចេកទេស
 • សេវាកម្មថែទាំសុខភាពនិងក្រុមជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក
 • ពេទ្យធម្មជាតិព្យាបាល
 • អង្គការស្ដារនីតិសម្បទាគិលានុប្បដ្ឋាន
 • អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពេទ្យ
 • អង្គការសម្រាប់ជនពិការ
 • អ្នកចូលរួមដែលមកពីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម
 • និស្សិតពេទ្យ
 • មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

យើងខ្ញុំមានចំនួន៣កញ្ចប់សម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសគឺ៖ 

បញ្ជោរធម្មតា:

មានតម្លៃ 320 USD/m2 (អតិបរមា 18 m2)

នេះពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងកសាងនូវបញ្ញត្តិដោយឡែករបស់ពួកគេ

បញ្ជោរស្តង់ដារ:

តម្លៃ 340 USD/m2 (អតិបរមា 9 m2)

បញ្ជរសង់ស្រាប់ កម្រាលព្រំ កៅអី២ ផ្ទាំងស្ថិតិព័ត៌មាន១       ឌុយ១ ទូបណេអុង ១និងធុងសម្រាម

បញ្ជរសង់ស្រាប់ កម្រាលព្រំ កៅអី២ ផ្ទាំងស្ថិតិព័ត៌មាន១ ឌុយ១ ទូបណេអុង ១និងធុងសម្រាម

ទទួលបានទំព័រផ្សាយពត៌មាននៅលើ Show Directory ដោយឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ

ដើម្បីងាយស្រួល លោកអ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនដោយឥតគិតថ្លៃឬលោកអ្នកក៏អាចចុះឈ្មោះនៅកន្លែងចុះបញ្ជិកាផងដែរ។

កក់កន្លែងរបស់អ្នកឥឡូវនេះនៅCambodia Pharmed Expo

ប្រព័ន្ធឈានមុខគេដើម្បីតភ្ជាប់ -បណ្តាញ - ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកចែកចាយក្នុងស្រុកអ្នកនាំចូលនិងអ្នកទិញធំៗ មកពីប្រទេសកម្ពុជា

លិខិតបញ្ជាក់

អង្គភាពពិព័រណ៍សំខាន់ៗ

អ្នកឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ